Mentorordningen er oprettet som en støtte til de unge/udsatte til at komme i gang med job/uddannelse.

Ordningen er tilrettelagt på en måde karrieremærssigt.

Den unge/udsatte vil lære betydningen af person, som kollegaerne kan regne med og stole på.

D kollegaerne. I tæt samarbejde med socialpædagog, handlingsplan specifikt til den enkelte unge/udsatte Vi ønsker at vise hver enkelt ung/udsat til at finde sine egne kvalifikationer. Det kan i visse tilfælde være nødvendigt at følge enkelte periode af uddannelsen, dette vil der også blive taget højde for i Uddannelsen er delt op i fire moduler på hver tre måneder.

Plan for hver enkelt modul kan ses i undervisningskompendiet.

Den unge/udsatte vil, efter at have gennemført hvert modul Gennemføres alle fire moduler, giver dette automatisk jobgaranti. Dette vil sige unge/udsatte ansættes i en af vores samarbejdspartneres virksomhed eller hos Efter gennemførslen af uddannelsen hvilken som helst jernbanevirksomhed Frem for alt vil der være gjort op med fordomme, arbejdslede, tidligere nederlag, fortiden som krimine opgivede drømme.

Den unge/udsatte vil have vundet kontrollen tilbage over sit eget liv og sin egen fremtid. I RAVN Bane vil vi gerne bidrage til en bedre fremtid for samfundet. Hvad er Mentorordningen?

Tel +45 3111 6660 info@ravn Fax +45 3173 2266 www.ravn Mentorordningen er oprettet som en støtte til de unge/udsatte, som har brug for særlig ”starthjælp” til at komme i gang med job/uddannelse.

Ordningen er tilrettelagt på en måde, som kan tilpasses den enkelte elevs individuelle behov både personligt og Den unge/udsatte vil lære betydningen af, hvor vigtigt det som kollega er at kunne varetage et job og være en som kollegaerne kan regne med og stole på.

Den unge/udsatte vil lære at tage ansvar for sig selv og I tæt samarbejde med socialpædagog, mentor og den unge/udsatte selv vil der blive udarbejdet en n specifikt til den enkelte unge/udsatte.

dsat vejen i den retning, som de selv ønsker, dvs. a til at finde sine egne kvalifikationer. Det kan i visse tilfælde være nødvendigt at følge enkelte unge/udsatte ekstra tæt i en kortere eller længere vil der også blive taget højde for i den unge/udsattes Uddannelsen er delt op i fire moduler på hver tre måneder.

Plan for hver enkelt modul kan ses i at have gennemført hvert modul, stå stærkere i relation til at få fast arbejde. Gennemføres alle fire moduler, giver dette automatisk jobgaranti.

Dette vil sige, at vi sørger for at den en af vores samarbejdspartneres virksomhed eller hos RAVN Bane n vil den unge/udsatte være i stand til at kunne varetage en stilling i en hvilken som helst jernbanevirksomhed eller entreprenør.

Frem for alt vil der være gjort op med fordomme, arbejdslede, tidligere nederlag, fortiden som krimine opgivede drømme. Den unge/udsatte vil have vundet kontrollen tilbage over sit eget liv og sin egen fremtid. vil vi gerne bidrage til en bedre fremtid for samfundet.

info@ravn-bane.dk www.ravn-bane.dk som har brug for særlig ”starthjælp” som kan tilpasses den enkelte elevs individuelle behov både personligt og hvor vigtigt det som kollega er at kunne varetage et job og være en en unge/udsatte vil lære at tage ansvar for sig selv og selv vil der blive udarbejdet en , dvs. anspore den unge/udsatte ekstra tæt i en kortere eller længere handlingsplan.

Uddannelsen er delt op i fire moduler på hver tre måneder. Plan for hver enkelt modul kan ses i relation til at få fast arbejde. at vi sørger for at den RAVN Bane. være i stand til at kunne varetage en stilling i en Frem for alt vil der være gjort op med fordomme, arbejdslede, tidligere nederlag, fortiden som kriminel eller de